FLYG och konsulttjänster

Jag erbjuder konsulttjänster inom flygområdet, främst inom försvarsrelaterad helikopterverksamhet.

Arbetet baseras på lång erfarenhet från militär helikopterverksamhet och arbete inom området flygprovverksamhet.

Specialområdena utgörs av kravställning, verifiering och validering, utarbetande av provprogram, resultathantering samt utvärdering och utarbetande av provrapporter.

Jag erbjuder även stöd vi kravställning inför andra typer av upphandlingar, främst av utrustning och system inom andra branscher än flyg.