JUO FLYG

Omfattar konsulttjänster inom flygområdet, främst försvarsrelaterad helikopter-verksamhet.

Arbetet baseras på lång erfarenhet från militär helikopterverksamhet och arbete inom området flygprovverksamhet.

Specialområdena utgörs av kravställning, verifiering och validering, utarbetande av provprogram, resultathantering samt utvärdering och utarbetande av provrapporter.